BOS-5 Utcai pavilon, pultos

A pécsi Árkád szürkés tömbjei, rácsos fém előtetői, az épülethomlokzat élénkpiros betűi mintegy építészeti visszhangként, incselkedve feltűnnek a Rákóczi út túloldalán, az üzletházzal szemben is. Egy 2006 novemberében telepített Antiqua pavilon teteje tükrözi vissza az Árkád jellegzetesen modern kontúrját, színeit, éleit, az ötletesen – és praktikusan - kialakított kirakatszekrénykékkel „levezetve” azokat az utcára, a járó-kel? emberek közé. Az árusító pavilon előteteje az Árkád óriási előtetőinek ritmusát ismétli meg, kicsiben, de elegánsan.